07 March 2009

Nå må det da ta slutt snart!


Hvor mye snø kan det egentlig produseres? Det finnes vel kun en gitt mengde i her verden, og hvorfor er i så fall denne så ujevnt og urettferdig fordelt?

No comments: