16 March 2009

Pause i pauserommet


Her er jeg sjelden, men ble lurt hit i dag. Salat til 42 kroner.

No comments: