02 July 2009

Nødproviant


Klokken er fem på åtte. Ting må skje raskt. Det viktigste er i boks.

6 comments:

Anonymous said...

Når nøden er hjelpen er nærmest størst

Hardy said...

Eller: Det hjelper med øl når'n er tørst.

Virgo said...

Øl er best i hue!!

Anonymous said...

Artig. "Det viktigste er i boks" Haha, morsom den

Zhivago said...

Sulten og tørst, men kvinnfolk først!

Anne-Sophie said...

Slutter meg til Zhivago!