26 October 2009

Bongo fra Kongo

Hvorfor har ingen nevnt Jaglands "Bongo fra Kongo"-flause i disse Kongotider? Muligens har det evt gått meg hus forbi, men jeg synes dette burde dras frem litt oftere nå om dagen. Når får man denne sjansen igjen?

No comments: