11 August 2010

Sommermåking

Her ser vi et ærlig forsøk på å måke inngangspartiet til et hybelhus i byen. Studenter...

1 comment:

Zhivago said...

Ser ut som om han har fått seg en trøkk. Den ungdommen...