03 September 2010

Fyllerør

Denne var så ute å kjøre at den måtte pumpes.

No comments: