12 October 2010

Ubalansert båt (ubåt)

Kjørte forbi denne her om dagen. Båten er så dårlig balansert at alle må sitte på babord ripe for å ikke kantre - sannsynligvis produksjonsfeil. Utrolig rart at man ikke legger merke til slikt når man kjøper båten.

1 comment:

Kapteinen said...

jeg så også en slik båt her om dagen, men den holdt på å vippe andre veien. Kanskje disse båteierne burde slå seg sammen, og legge noen bjelker mellom båtene slik at de begge ble stødige?