24 November 2010

Rulekebab

For å gjøre det godt igjen: kebabmiddagen på Pizza Nuovo på Hjemseng ruler.

No comments: