17 March 2011

Noen ord er vanskelige å si...

Her er et eksempel på et veldig vanskelig ord.

No comments: