01 May 2011

Svane grundstødt


Store mengder kloak lekker nå ut i Nøtterøyskjærgården fra den grunnstødte svanen. Frivillige er allerede på stedet og har startet det omfattende oppryddingsarbeidet. "Noe ordentlig dritt!" uttaler operasjonsleder for Vestfold politidistrikt.

No comments: