20 June 2011

Sleipingene kommer

Jeg klarte å kaste meg unna i siste sekund. Disse har horn som kan drepe det meste. Den beste måten å ta dem av dage på er med et velrettet bitt i det bløte nakkepartiet.

No comments: