26 July 2011

Uheldig puteplassering
To fremtredende fordeler i samme stol. God å sitte i. Gir en følelse av trygghet.

No comments: