07 August 2011

Konsentrasjon
"Husk å drikke med høyre hånd! Husk å drikke med høyre hånd! Husk..."

No comments: