15 October 2011

High fat, high carb

Kveldsmat for den opposisjonelle.

1 comment:

Randi said...

Kanskje pa tide a skifte navn til 'Supperman'