24 July 2012

Øyet som ser
Dersom jeg får et vanskelig spørsmål pleier jeg å si: "det kommer an på øyet som ser". Derfor har jeg malt et øye å veggen nede i kjelleren. Kjempesmart for oss konfliktskye, eller diplomater som vi også kalles.

No comments: