07 December 2012

Vindusskraping for den late


Vindusskraping for den late, originally uploaded by Jan Magnus.

Det skal ikke mer til for å se det viktigste ute på veien.

No comments: