07 March 2009

Mars er såtid


Blåkorg og artiskokk blant annet. De må stå inne foreløpig, da det er ca tretten meter snø over drivhuset.

No comments: