30 May 2009

Badesesong


Nå har den begynt. Første bad i dag - litt vondt da det stod på, men deilig etterpå. Bakerst i bildet er ulvøtangen med flere plaskende barn.

4 comments:

Hardy said...

Kanskje du heller skulle konsentrert deg mer om barna som kjemper for å unnslippe ulven, enn bildet av din egen badestamp og dens temperatur!

Zhivago said...

Ulv???? Han tar jeg meg av!!!!

Anne-Sophie said...

Knekker sammen av latter!

Superhue said...

Jeg forstår ikke hvorfor dere blander inn ulv? ang er det gammelnorske ordet for lukt eller duft - i bestemt form entall: angen. Ulvøt er invertert ordstilling for vøt ul. Eldre Nøttlendingemål mangler doble konsonanter og på siste halvdel av 1600-tallet ble det innført tvungen bruk av ø i stedet for æ. Dette varte kun trettito år, nærmere bestemt under styret av småkongen Reifnulf Nøtt, grunnleggeren av øya. Vøt ul betydde derfor opprinnelig "våt ul(l)". Stedsnavnet Ulvøtangen betyr derfor enkelt og greit "lukten av våt ull" og skrev seg fra saueullsmarkene i området. Ø-formen ble beholdt ettersom dette da allerede hadde blitt et innarbeidet stedsnavn.