11 June 2009

Pionene tyter ut


Da er det sommeren. Forøvrig også mye i hele hagen som spirer og skyter og spretter. Man må se hvor man går så man ikke blir truffet av noe.

No comments: