23 November 2009

Løsningen på trafikkproblemet i Tønsberg sentrum

Dersom man øker hastigheten i bykjernen til 110 km/t vil mange flere biler komme gjennom sentrum på kortere tid. Dette vil nærmest eliminere det trafikk-kaoset man ser i rushtiden. Vi i Frp har regnet på dette og funnet ut at det vil gå raskere med 110 km/t enn den nåværende 40 km/t. Stem på oss og få en løsning på et problem som ikke hører hjemme i verdens rikeste land i 2009.

No comments: