15 May 2010

Et musikkinstrument

Det lager støy, på linje med de fleste andre instrumenter. Vanskelig å bruke i korps.

No comments: