09 April 2011

Office Bonzai Project IIDet er absolutt ikke noe antistresseffekt av denne bonzaipakken. Alt har dødd. Dårlig chi eller karma eller hva pokker det heter stråler nå ut i rommet. Burde ansatt gartner.

1 comment:

Anonymous said...

Det er fra en oservasjonsvinkel regisrtert at din kjærlighet til til planten aldri var ekte..den levde sitt korte liv i mentalt/emosjonelt tørke. Den prøvde etter beste evne å spire og signalisere sin tilstedeværelse, men ble aldri møtt på sine primære behov. Dødsårsak er trolig lengsel, men den vil bli obdusert på Gades på mandag.