11 May 2011

Da er du gammel
Hvis du blir lagt inn på denne posten er du skikkelig gammel.

No comments: