10 July 2013

Food Art


Begynner å få dreisen på dette med matkunst nå. Det skal ikke mye til å forvandle vanlige brødskiver til små, vakre kunstverk - slik dette bildet illustrerer så godt.

No comments: