30 August 2014

Siv Jensen brukte svart snekker





Muligens var han fra Gambia.

No comments: