13 July 2015

Å ta bukken ved hornene
Så det er altså slik man tar bukken ved hornene. Det ser jo virkelig ikke bra ut.

No comments: