04 February 2017

Der kirurgene sover
De er nok på nattevakt. Trangt om plassen.

1 comment:

norgemann said...

det var gøy, trangt om plassen ja.