04 May 2010

Jeg har sett lyset

Her er det - i enden av gangtunnelen under kanalbrua i Tønsberg. Nå forstår jeg endelig hva folk mener, og hvorfor de er så ekstatiske etter å ha sett lyset. Det er jo pent.

No comments: