02 May 2010

Verdens største kontaktlinse

Nytt arkeologisk funn fra Tønsberg torv. Dette motbeviser gamle teorier som sier folk var mindre før. Ifølge størrelsen på kontaktlinsen man fant, var menneskene rundt 4 meter høye på Harald Hårfagres tid.

No comments: