11 October 2011

Snehvit og dvergene
Etter militærkuppet i Eventyrland ble både Snehvit og de syv dvergene arrestert og tiltalt for sodomi og regimefiendtlig adferd. Tre av dvergene ble umiddelbart avrettet ved frysetørking. Snehvit, samt de fire resterende dvergene, eller "kortvokste" som de insisterer på å bli kalt, er foreløpig fengslet på ubestemt tid. Det foreligger ingen gyldig dom i saken.

No comments: